Megatrend Redok d.o.o. uz poticaj iz EU proveo projekt Modernizacije platforme za razmjenu elektroničkih dokumenata

Tvrtka Megatrend Redok d.o.o. uspješno je realizirala projekt ”Modernizacija platforme za razmjenu elektroničkih dokumenata” ukupne vrijednosti 1.820.600,00 kn. Time je ostvarena bespovratna potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 821.090,60 kn. Provedba predmetnog projekta odobrena je za sufinanciranje u okviru natječaja ”Poboljšanja konkuretnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”.  Razdoblje provedbe projekta uključivalo je period od 15. 1. 2020. do 15. 7. 2021.

Uvođenjem nove platforme za elektroničku razmjenu dokumenata realizirali smo sposobnost za sofisticiranu i fleksibilnu tehnološku uslugu integracija koja omogućava digitalno i komunikacijsko povezivanje među poslovnim subjektima u razmjeni poslovnih dokumenata. Sudionici u razmjeni dokumenata ne trebaju investirati u informatičke i tehničke prilagodbe svojih IT sustava, budući da im osiguravamo zaprimanje dokumenata u izvornom obliku, dok sustav automatski radi transformaciju prema ulaznim formatima drugog subjekta u razmjeni. Time je učinjen značajan korak u osvajanju tržišta malih tvrtki, za koje se do sada nije isplatilo uvoditi sustav razmjene elektroničkih dokumenata radi previsoke cijene investiranja u početku pružanja usluge. – ističu u Megatrend Redoku.

Implementacija usluge B2B ili A2A integracija poslovnih procesa između subjekata je fleksibilna i brza zahvaljujući visokom stupnju konfiguracijskih svojsatva centralnog modula OMNIZON EXS2. Dodatni moduli omogućuju napredne usluge, kao i brzo i efikasno povezivanje do sada digitalno nepovezanih partnera u lancu opskrbe te postizanje 100%-tne digitalizacije (B2B sustav za kupce, E-Arhiva, Katalog prizvoda, CRM).

Sustav je implementiran u oblaku koji omogućuje skalabilno korištenje IT računalnih resursa s integriranim servisima za skladištenje i obradu podataka, sigurnost i visoku raspoloživost. Time je realiziran jedan od primarnih ciljeva projekta – uspostava tehnološke infrastrukture malih i srednjih poduzetnika za uključivanje u digitalne integracije na domaćim i stranim tržištima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Operativni program konkurentnost i kohezija. http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte Nino Strajhera na email: [email protected]

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Megatrend Redok d.o.o.