Što je e-poslovanje?

E-poslovanje je moderan način razmjene različitih vrsta dokumenata između tvrtki. Omogućuje značajno smanjenje operativnih troškova tvrtke te povećava produktivnost zaposlenika i optimizira poslovne procese.

Velike količine papira koje morate nositi, ručno sortirati sljedećih nekoliko sati, a koje uvijek na kraju zatrpaju vaš radni stol – stvar su prošlosti. Zaboravite na račune koji nisu pristigli i penale koji se naplaćuju zbog tuđih pogrešaka.

Korištenjem elektroničkog poslovanja postajete tvrtka s kojom je lakše poslovati, a pritom štedite vlastito vrijeme i novac. E-poslovanje obuhvaća i pravno priznate e-račune te e-arhivu.

Na brz, jednostavan i siguran način u gotovo potpuno automatiziranom procesu, putem EDI sustava neograničeno šaljite, primajte i arhivirajte narudžbenice, primke, otpremnice, račune ili druge dokumente.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektroničke razmjene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Maksimalnu sigurnost dokumenata osigurava naš davatelj infrastrukture.

FAQ

Elektroničko poslovanje koristi svim poslovnim subjektima – od manjih organizacija koje šalju svega nekoliko dokumenata mjesečno pa do velikih poslovnih organizacija. Uštede elektroničkog poslovanja osjetit ćete mjerljivo kako u vremenu, zbog smanjivanja kompleksnosti operativnih zadataka poput ispunjavanja računa, tako i financijski kroz uredske troškove (poštarina, printanje etc.).

Elektronička razmjena dokumenata pokriva sve dokumente koji se koriste u sustavu nabave: narudžba, potvrda narudžbe, otpremnica, primitak, račun (odobrenje, terećenje, storno računa). Koju ćete vrstu elektroničkog dokumenta razmjenjivati, ovisi o dogovoru između vas i poslovnog partnera s kojim razmjenjujete dokumente. Ako postoji potreba za razmjenom drugih vrsta dokumenata, nije ni to nemoguće. Slobodno nam se obratite i mi ćemo za vas uključiti i nove vrste dokumenata.

Razmjena elektroničkih dokumenata kroz sustav Omnizon Networks je omogućena svim poslovnim subjektima koji žele digitalizirati svoje poslovanje. Povezivanje poslovnih subjekata s klijentima Omnizon Networks sustava moguće je direktno ili putem interkonekcije s drugim EDI informacijskim pružateljima usluga.

Za sve relevantne informacije o EDI uslugama, obratite nam se na mail [email protected]

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmjenjivati elektroničke dokumente, pristup Omnizon sustavu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definirali format i način – spremni ste započeti s testnim razdobljem.

U testnom razdoblju provjerava se ispravnost strukture elektroničkog dokumenta i ispravnost podataka koji su navedeni. U svrhu testiranja potrebno je kreirati elektroničke dokumente na temelju “papirnatih” dokumenata. Provjerom strukture i usporedbom s papirnatim dokumentima potvrđujemo ispravnost elektroničkog dokumenta.

Tehnički preduvjeti ovise o vrsti pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računalo, internet preglednik i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba definirati vrstu konekcije i format elektroničkog dokumenta koji će se koristiti u razmjeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas pozivom na broj: +385 1 4091 288 ili mailom na [email protected].

Ako partner s kojim želite razmjenjivati elektroničke dokumente koristi GLN u svom poslovnom sustavu, tada ga je potrebno koristiti i u elektroničkoj razmjeni dokumenata.

Globalni lokacijski kod (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture. Globalni lokacijski brojevi mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Primjerice, tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Hrvatska. Ako još nemate GLN kod, molimo obratite se GS1 organizaciji na broj telefona: +385 1 489 50 00 ili na mail: [email protected].

Što je EDI sustav?

EDI (Electronic Data Interchange) je sustav razmjene elektroničkih dokumenata u standardiziranim formatima između poslovnih partnera. Elektronička razmjena dokumenata temelj je e-poslovanja.

Korištenjem EDI-ja postajete brži, bolji i jači na tržištu jer elektronička razmjena dokumenata čini poslovanje vaše tvrtke efikasnijim.

Brzina slanja i zaprimanja ključnih informacija i podataka značajno je veća od razmjene papirnatih dokumenata. Smanjuju se troškovi materijala i njihovog slanja, a što više dokumenata šaljete to više vremena i novca štedite.

Razmjenom dokumenata putem računala smanjuje se mogućnost ljudske pogreške i osigurava se integritet razmijenjenih dokumenata, a ubrzava se i olakšava arhiviranje i pretraživanje dokumenata.

Ključne prednosti elektroničke razmjene

  • Optimizacija poslovnih procesa
  • Smanjenje operativnih troškova
  • Povećanje produktivnosti zaposlenika
  • Smanjenje grešaka/garancija integriteta podataka
  • Olakšan proces arhiviranja i pretraživanja
PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektroničke razmjene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata garantirana je prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Tehnički preduvjeti ovise o vrsti pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računalo, internet preglednik i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba definirati vrstu konekcije i format elektroničkog dokumenta koji će se koristiti u razmjeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na broj: +385 1 4091 288 ili mailom na [email protected].

Ako partner s kojim želite razmjenjivati elektroničke dokumente koristi GLN u svom poslovnom sustavu, tada ga je potrebno koristiti i u elektroničkoj razmjeni dokumenata.

Globalni lokacijski kod (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture. Globalni lokacijski brojevi mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Primjerice, tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Hrvatska. Ako još nemate GLN kod, molimo obratite se GS1 organizaciji na broj telefona: +385 1 489 50 00 ili na mail: [email protected].

Zakon i e-poslovanje

Redok kao informacijski posrednik zadužen je za spajanje poslovnih subjekata i razmjenu elektroničkih dokumenata na pravno priznat način, budući da nije dovoljno poslati račune ili ostale poslovne dokumente elektroničkom poštom kako bi bili sukladni zakonskoj regulativi.

Razmjena elektroničkih dokumenata preko informacijskog posrednika zasniva se na regulativama, dokumentima i standardima Europske unije te zakonima Republike Hrvatske:

Direktiva Europskog parlamenta zahtijevala je uvođenje e-računa za sve naručitelje u javnoj nabavi do kraja 2018. godine. Tom se promjenom u poslovanju neizbježno utjecalo na optimizaciju cjelokupnog gospodarstva, i to u pogledu ušteda, transparentnosti poslovanja i usklađenosti s pravnom regulativom.

Redok posluje po najvišim standardima zaštite podataka i brine o osiguravanju svih ključnih elemenata procesa razmjene dokumenata: autentičnosti podrijetla, integritetu sadržaja i čitljivosti dokumenta. Za sva pitanja vezana za pravnu regulativu, uvijek smo vam na raspolaganju.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektroničke razmjene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata garantirana je prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Omnizon Networks omogućava izradu i razmjenu porezno priznatih elektroničkih računa (ovjerenih aplikativnim elektroničkim potpisom i vremenskim žigom). Izdavatelj aplikativnog elektroničkog potpisa i vremenskog žiga je FINA.

Što je e-potpis?

E-potpis (elektronički potpis) predstavlja elektroničku verziju vlastoručnog potpisa koja uz odgovarajuće zakone vrijedi kao i vlastoručno potpisan dokument.

e-poslovanju koristi se kao sigurnosna oznaka koja se može dodati svim elektroničkim dokumentima i omogućuje provjeru identiteta izdavatelja elektroničkog dokumenta, kao i provjeru je li elektronički dokument mijenjan otkako je elektronički potpisan.

Važnost e-potpisa:

  • Autentičnost – potvrđuje da je potpisnik onaj za kojeg se izdaje
  • Integritet – potvrđuje da sadržaj nije mijenjan otkako je elektronički potpisan
  • Neporecivost – svim stranama dokazuje izvor potpisanog sadržaja
PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektroničke razmjene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata garantirana je prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Kako bi koristili e-potpis potrebno je dobiti certifikat koji izdaje Fina za pravne i fizičke osobe. Omnizon će vam rado pomoći prilikom implementacije elektroničkog potpisa kako bi svi vaši elektronički dokumenti bili potvrđeni identitetom potpisnika.

Što je vremenski žig?

Zakon o elektroničkom potpisu definira vremenski žig kao elektronički potpisanu potvrdu izdavatelja koja potvrđuje sadržaj podataka na koje se odnosi u navedenom vremenu.

Jednostavnijim rječnikom rečeno, vremenski žig je niz znakova, koji označava datum i vrijeme u kojem se određeni događaj dogodio. Gledano s aspekta elektroničkog računa, vremenskim žigom ovjerava se potpis potpisnika te se potvrđuje da su podaci i elektronički potpis postojali prije izdavanja (stavljanja) vremenskog žiga.

Osim što potvrđuje točno vrijeme potpisivanja elektroničkog dokumenta i njegovo postojanje prije stavljanja vremenskog žiga, vremenski žig omogućava verifikaciju digitalnog potpisa i po isteku ili opozivu elektroničkog certifikata potpisnika.

Najznačajniju primjenu vremenski žig ima u domeni arhiviranja elektroničke dokumentacije, jer garantira autentičnost elektroničkog dokumenta bez obzira na status elektroničkog certifikata potpisnika.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektroničke razmjene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata garantirana je prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Omnizon Networks omogućava izradu i razmjenu porezno priznatih elektroničkih računa (ovjerenih aplikativnim elektroničkim potpisom i vremenskim žigom). Izdavatelj aplikativnog elektroničkog potpisa i vremenskog žiga je FINA.

E-dokumenti

E-dokumenti zamjenjuju formu tradicionalnih papirnatih dokumenata. Osim samog sadržaja koji je svojstven za papirnate dokumente, e-dokumenti mogu sadržavati kontekstualne meta podatke, elektronički potpis i pečat.

Glavna prednost korištenja e-dokumenata nad papirnatim dokumentima je efikasnost upravljanja dokumentima (brzina, točnost, klasifikacija, pretraživanje, distribucija), što pridonosi optimalnijem i ekonomičnijem poslovanju organizacije. Mjerljive uštede su u značajnom smanjenju troškova uredskog materijala, no najveća vrijednost primjene e-dokumenata i e-poslovanja je ušteda vremena. Dok tradicionalni papirnati dokumenti poput narudžbenice, otpremnice i računa putuju danima, isti prevedeni u e-dokument formu s identičnim sadržajem, šalju se i primaju u trenutačno uz kontroliranu distribuciju i posljedičnu automatiziranu obradu.

Vrijeme koje se štedi slanjem e-dokumenata predstavlja novu vrijednost tvrtkama, s kojom se mogu implementirati daljnje uštede u nabavnim i proizvodnim procesima kroz Just In Time strategiju.

Što je “Just In Time”?

Just In Time (JIT) je strategija za upravljanje inventarom kojoj je cilj povećavanje efikasnosti poslovanja i smanjivanje troškova skladištenja kroz pravovremenu nabavu.

Kako bi JIT strategija bila izvediva, ključno je što preciznije predvidjeti tržišnu potražnju vaših proizvoda u svakom trenutku.

Primjer pogrešne procjene potražnje u maloprodaji:
Precjenjivanje potražnje = pretrpana skladišta uzrokuju dodatan trošak
Podcjenjivanje potražnje = prazne police uzrokuju propuštene prodaje

U idealnom primjeru JIT-a, dostava proizvoda na police dućana odvija se tik prije nego što je zaliha nestalo, a proizvodnja proizvoda tik nakon što je potvrda narudžbe zaprimljena.
Na taj način skladište nije prepunjeno inventarom koji se trenutno ne može prodati, a prodaja ne pati zbog praznih polica.

Korištenjem e-poslovanja sebi i suradnicima olakšavate proces ispunjavanja i razmjene e-dokumenata. Kratkoročno i dugoročno štedite novac te postajete responzivniji na zahtjeve tržišta.

PREDNOSTI E-POSLOVANJA

Najmanje 5 puta brža obrada u odnosu na papirnate dokumente.

U slučaju elektroničke razmjene dokumenata, što ih više šaljete to više štedite.

Sigurnost dokumenata garantirana je prema ISO 27001 standardu.

FAQ

Omnizon Networks omogućava izradu i razmjenu porezno priznatih elektroničkih računa (ovjerenih aplikativnim elektroničkim potpisom i vremenskim žigom). Izdavatelj aplikativnog elektroničkog potpisa i vremenskog žiga je FINA.

Redok je jedan od osnivača EEDIN udruženja, koji okuplja EDI pružatelje usluga iz nekoliko europskih zemalja kako bi povezali lokalne EDI pružatelje usluga i osigurali međunarodnu povezanost istih. Putem mreže EEDIN možemo se povezati s većim europskim trgovcima, veleprodajnim tvrtkama, automobilskom industrijom i drugim velikim partnerima. Svi članovi Udruge EEDIN su profesionalne EDI tvrtke s visokom kvalitetom svojih usluga. Na taj način našim klijentima možemo ponuditi veliku međunarodnu mrežu usporedivu s najvećim svjetskim EDI pružateljima usluga u kombinaciji s našim profesionalnim pristupom i individualnim rješenjima.
Više informacija dostupno je na službenim stranicama udruge eedin.eu

Megatrend Redok d.o.o.
Velika cesta 47
10 020 Zagreb, Croatia
t: +385 1 4091 288
[email protected]

 

Nemoguće je moguće.

© 2023 Omnizon Networks
All rights Reserved.
Cookie policy