Što je e-račun?

Elektronički ili e-račun je račun zaprimljen putem digitalnog medija.

Svi podaci na računu jednaki su onima u papirnatom obliku, a ono što se mijenja je način slanja i arhiviranja. Proces ispisivanja, kuvertiranja, slanja poštom, zaprimanja, sortiranja, ručnog unošenja podataka i pohranjivanja, zamjenjuje se jednostavnom i brzom dostavom.

Odabirom korištenja e-računa prelazi se na brže, sigurnije i jednostavnije poslovanje. Prednosti su mjerljive i višestruke: ubrzanje poslovnog procesa, ušteda vremena i smanjenje troškova materijala te ekološki prihvatljiviji model poslovanja.

Zakon i e-račun

Nije dovoljno poslati račune i dokumente elektroničkom poštom kako bi bili sukladni zakonskoj regulativi. Redok kao informacijski posrednik zadužen je za spajanje poslovnih subjekata i razmjenu elektroničkih dokumenata na pravno priznat način.

Razmjena elektroničkih dokumenata preko informacijskog posrednika zasniva se na regulativama, dokumentima i standardima Europske unije te zakonima Republike Hrvatske:

Direktiva Europskog parlamenta zahtijevala je uvođenje e-računa za sve naručitelje u javnoj nabavi do kraja 2018. godine. Tom se promjenom u poslovanju neizbježno utjecalo na optimizaciju cjelokupnog gospodarstva, i to u pogledu ušteda, transparentnosti poslovanja i usklađenosti s pravnom regulativom.

Redok posluje po najvišim standardima zaštite podataka i brine o osiguravanju svih ključnih elemenata procesa razmjene dokumenata: autentičnosti podrijetla, integritetu sadržaja i čitljivosti dokumenta. Za sva pitanja vezana za pravnu regulativu, uvijek smo vam na raspolaganju.