Odgovorili smo na vaša dosadašnja najčešće postavljana pitanja, ali ako je vama određeno pitanje od ključne važnosti, javite nam se i Redok stručnjak će vam odgovoriti u roku od 24 sata.

FAQ

Elektroničko poslovanje koristi svim poslovnim subjektima – od mikro poslovanja koji šalju svega par dokumentata mjesečno pa do velikih poslovnih organizacija. Uštede elektroničkog poslovanja osjetit ćete mjerljivo kako u vremenu, zbog smanjivanja kompleksnosti operativnih zadataka poput ispunjavanja računa, tako i financijski kroz uredske troškove (poštarina, printanje etc.).

Redok omogućava izradu i razmjenu porezno priznatih elektroničkih računa (ovjerenih aplikativnim elektroničkim potpisom i vremenskim žigom). Izdavatelj aplikativnog elektroničkog potpisa i vremenskog žiga je FINA.

Omnizon Enterprise Connect pristup namijenjen je tvrtkama koje su na visokom stupnju informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect pristup automatiziranim procesima kreira se elektronički dokument u vašem poslovnom sustavu i dostavlja u Omnizon sustav tj. do vašeg partnera. Omnizon Web usluga namijenjena je svim onim tvrtkama koje trenutno nisu na visokom stupnju informatizacije te nisu u mogućnosti koristiti Omnizon Enterprise Connect.

Korištenjem Omznion Web pristupa nisu potrebne nikakve izmjene na vašem postojećem sustavu. Korištenjem Omnizon Web pristupa u potpunosti je osigurano kreiranje ispravanog elektroničkog dokumenta.

Elektronička razmjena dokumenata pokriva sve dokumente koji se koriste u sustavu nabave: narudžba, potvrda narudžbe, otpremnica, primitak, račun (odobrenje, terećenje, storno računa).

Koju ćete vrstu elektroničkog dokumenta razmjenjivati ovisi o dogovoru između vas i poslovnog partnera s kojim razmjenjujete dokumente.
Ako postoji potreba za razmjenom drugih vrsta dokumenata, nije ni to nemoguće. Slobodno nam se obratite i mi ćemo za vas uključiti i nove vrste dokumenata.

Razmjena elektroničkih dokumenata kroz sustav Omnizon Networks je omogućena svim poslovnim subjektima koji žele digitalizirati svoje poslovanje. Povezivanje poslovnih subjekata s klijentima Omnizon Networks sustava moguće je direktno ili putem interkonekcije s drugim EDI informacijskim pružateljima usluga.

Za sve relevantne informacije o EDI uslugama, obratite nam se na mail [email protected]

Globalni lokacijski kod (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture. Globalni lokacijski brojevi mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Primjerice, tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Hrvatska. Ako još nemate GLN kod, molimo obratite se GS1 organizaciji na broj telefona: +385 1 489 50 00 ili na mail: [email protected].

Ako partner s kojim želite razmjenjivati elektroničke dokumente koristi GLN u svom poslovnom sustavu, tada ga je potrebno koristiti i u elektroničkoj razmjeni dokumenata.

Tehnički preduvjeti ovise o vrsti pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računalo, internet preglednik i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba definirati vrstu konekcije i format elektroničkog dokumenta koji će se koristiti u razmjeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na broj: +385 1 4091 288 ili mailom na [email protected].

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmjenjivati elektroničke dokumente, pristup Omnizon sustavu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definirali format i način – spremni ste započeti s testnim razdobljem.

U testnom razdoblju provjerava se ispravnost strukture elektroničkog dokumenta i ispravnost podataka koji su navedeni. U svrhu testiranja potrebno je kreirati elektroničke dokumente na temelju “papirnatih” dokumenata. Provjerom strukture i usporedbom s papirnatim dokumentima potvrđujemo ispravnost elektroničkog dokumenta.

Uključivanje novog korisnika u elektroničku razmjenu dokumenata u prosjeku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 tjedna (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Kako bi koristili e-potpis potrebno je dobiti certifikat koji izdaje Fina za pravne i fizičke osobe. Redok će vam rado pomoći prilikom implementacije elektroničkog potpisa kako bi svi vaši elektronički dokumenti bili potvrđeni identitetom potpisnika.

Svi razmijenjeni e-dokumenti pohranjuju se prema najvišim sigurnosnim standardima u našem data centru određeno vrijeme. Ukoliko je ugovorena usluga e-arhive, mogu se čuvati i duže.