EDI usluge

Bez obzira na veličinu vaše tvrtke, Redok prati vaše potrebe i omogućuje vam uključenje u moderni sustav razmjene elektroničkih dokumenata (EDI). Od jednostavnog pristupa internetu i web preglednika pa sve do potpune integracije razmjene dokumenata između poslovnih subjekata.

Redok fleksibilno raste s vašim potrebama za pojačanom učinkovitosti putem elektroničke razmjene dokumenata: od jednostavne upotrebe koja zahtijeva samo pristup Internetu i web preglednik pa sve do potpune automatizacije poslovnih procesa nabave i opskrbe između trgovinskih subjekata.

Omnizon Enterprise Connect

Omnizon Enterprise Connect namijenjen je svim tvrtkama koje su na visokom stupnju automatizacije poslovnih procesa. Ulazni i izlazni dokumenti razmjenjuju se bez ljudske intervencije kroz naš sustav. Možete se odlučiti za bilo koji format koji ćete najjednostavnije implementirati, a naš se sustav brine o svim potrebnim konverzijama.

Sustavu se pristupa korištenjem SFTP, AS2 protokola i web servisa. Sustav je online i dokumenti se prosljeđuju u realnom vremenu. Svaki korisnik ima uvid u statistike poslanih i primljenih dokumenata, detaljni opis detektirane eventualne greške na poslanom dokumentu i informacije o detektiranoj grešci na dokumentu koji se očekuje.

EXTENDED EDI moduli

Omnizon Web

Korištenje Omnizon Weba vrlo je jednostavno, potreban je samo pristup Internetu i jedan od standardnih internetskih preglednika (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Preko internetskog preglednika pristupate web programskoj podršci koja omogućava razmjenu elektroničkih dokumenata. Sustav osigurava da kreirate ispravan dokument i upozorava na tehnički ili poslovno neispravne elemente.

Web EDI Supplier Portal

WEB EDI Supplier Portal je modul koji dobavljačima bez mogućnosti direktne integracije ulaznih i/ili izlaznih EDI poruka u vlastitu IT infrastrukturu omogućuje jednostavan pristup u automatizirane poslovne procese većih organizacija korištenjem uobičajenog web preglednika.

Integrirajte i sve preostale dobavljače u EDI sustav. Budite 100% EDI.

E-arhiva

E-arhiva je potpuno siguran i visoko dostupan modul s neograničenom skalabilnošću koji je raspoloživ ovlaštenim korisnicima u bilo kojem trenutku. Dokumenti su pohranjeni na centralnom mjestu te je moguće svakom dokumentu dodijeliti cijeli niz prava: od prava na pristup dokumentu, uvid u dokument ili promjenu dokumenta. E-arhiva za svaki takav postupak kreira i zapis o tome tko je i na koji način dokumentu pristupio. Rizik od nepravilnog ili neovlaštenog postupanja s dokumentima sveden je na minimum.

E-račun

Omnizonov e-račun ima potpunu podršku za izdavanje B2B i B2G validnih i zakonski priznatih računa u elektroničkom obliku. E-račun osigurava vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa u skladu sa zahtjevima specifičnih zakona.

Speedox Delivery

Speedox Delivery predstavlja brzo, jednostavno i jeftino rješenje za kontrolirano slanje velike količine dokumenata putem e-maila pod punim nadzorom. Svakom poslanom dokumentu prati se tijek: U obradi ➜ poslano ➜ isporučeno (kada netko preuzme file). Moguća je potvrda vjerodostojnosti dokumenta primjenom elektroničkog potpisa, a neovlašteni pristup nije moguć.

Web EDI Customer Portal

Web EDI Customer Portal modul je prirodni nastavak na osnovnu implementaciju EDI-ja u prodaji, odnosno modul koji iniciraju proizvođači ili trgovci (uglavnom veletrgovci ili distributeri) kako bi u potpunosti digitalizirali svoj veleprodajni kanal, te digitalno doprijeli do svih svojih poslovnih kupaca. Veliki poslovni kupci su u većini slučajeva već digitalizirani te sudjeluju u EDI razmjeni, no to je uglavnom na razini digitalizacije 80% dokumenata i 20% poslovnih kupaca. Digitalizacija preostalih 20% dokumenata, s obzirom da su raspoređeni na 80% poslovnih kupaca predstavlja veliki izazov koji je moguće brzo i jednostavno prevladati korištenjem Web EDI Customer Portala.

Potpuna digitalizacija cjelokupne dokumentacije. Sa svima.

Redok tim vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja

Ispunite formu i naš stručnjak će vam se javiti unutar 24 sata.

3 + 4 = ?

FAQ

Omnizon Enterprise Connect usluga je namijenjena tvrtkama na višem stupnju informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect uslugu, proces kreiranja i razmjene elektroničkih dokumenta je automatiziran direktnom konekcijom u Omnizon sustav.
Omnizon Web usluga namijenjena je svim onim tvrtkama koje trenutno ne koriste vlastite informacijske sustave, te nisu u mogućnosti koristiti Omnizon Enterprise Connect. Korištenje Omnizon Web usluge ne zahtijeva dodatne prilagodbe te je u potpunosti osigurano kreiranje i razmjena ispravanog elektroničkog dokumenta.

Razmjena elektroničkih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sustavu ili kod nekog drugog EDI pružaoca usluga. Za potpunu referentnu listu svih naših korisnika obratite nam se mailom na [email protected].

Uključivanje novog korisnika u elektroničku razmjenu dokumenata u prosjeku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 tjedna (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmjenjivati elektroničke dokumente, pristup Omnizon sustavu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definirali format i način – spremni ste započeti s testnim razdobljem.

U testnom razdoblju provjerava se ispravnost strukture elektroničkog dokumenta i ispravnost podataka koji su navedeni. U svrhu testiranja potrebno je kreirati elektroničke dokumente na temelju “papirnatih” dokumenata. Provjerom strukture i usporedbom s papirnatim dokumentima potvrđujemo ispravnost elektroničkog dokumenta.

Tehnički preduvjeti ovise o vrsti pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računalo, internet preglednik i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba definirati vrstu konekcije i format elektroničkog dokumenta koji će se koristiti u razmjeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na broj: +385 1 4091 288 ili mailom na [email protected].

Ako partner s kojim želite razmjenjivati elektroničke dokumente koristi GLN u svom poslovnom sustavu, tada ga je potrebno koristiti i u elektroničkoj razmjeni dokumenata.

Globalni lokacijski kod (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture. Globalni lokacijski brojevi mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Primjerice, tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Hrvatska. Ako još nemate GLN kod, molimo obratite se GS1 organizaciji na broj telefona: +385 1 489 50 00 ili na mail: [email protected].

Web EDI Supplier Portal

Web EDI Supplier Portal je modul koji dobavljačima bez mogućnosti direktne integracije ulaznih i/ili izlaznih EDI poruka u vlastitu IT infrastrukturu omogućuje jednostavan pristup u automatizirane poslovne procese većih organizacija korištenjem uobičajenog web preglednika.

Velike organizacije često razmijenjuju znatan broj dokumenata i s dobavljačima koji nemaju infrastrukturu pogodnu za direktnu integraciju, te navedeno predstavlja izazov za potpunu efikasnost koju donosi EDI razmjena. Komunikacija s takvim dobavljačima potpuno se pojednostavljuje korištenjem WEB EDI Supplier Portal modula. Tako organizacija komunicira s drugom stranom (dobavljačima) na standardan B2B/EDI način čime su svi dokumenti dostavljeni dobavljačima, odnosno prihvaćeni od istih obrađeni pomoću web sučelja koje je sastavni dio Omnizon sustava.

Uvođenje Web EDI portala omogućuje 100%-tnu digitalizaciju ulazno/izlaznih dokumenata u lancu opskrbe.

Digitalizirajte svoj lanac opskrbe

Internetski portal za razmjenu elektroničkih dokumenata s dobavljačima pruža pristup automatiziranim poslovnim procesima velikih tvrtki i onim dobavljačima koji još nisu implementirali te (EDI) funkcionalnosti.  Mali dobavljači često nemaju vlastitu IT infrastrukturu, a velike kompanije, naravno, žele koristiti sve prednosti potpuno digitaliziranog lanca opskrbe. Zato je ovaj modul obostrano korisno rješenje.

Proširite svoju mrežu

Tvrtka koja se nalazi unutar sustava za elektroničku razmjenu dokumenata može povezati svoje dobavljače tako da im dopusti pristup do posebnog portala – definirajući uvjete korištenja te infrastrukture sa svakim dobavljačem pojedinačno.

Automatizirajte operacije

Dobavljači se koriste Portalom za dobavljače kako bi zaprimili narudžbe i organizirali dostavu robe. Za te narudžbe, Portal automatski kreira sljedive dokumente, kao što su primka, dostavnica i račun te tako dobavljačima učinkovito smanjuje količinu posla koji moraju obaviti, što pojednostavljuje postupak naručivanja.

Komunicirajte digitalno

Tvrtka može komunicirati sa svojim dobavljačima na standardan način, kako se to radi u poslovanju između tvrtki (B2B) koje koriste sustave za elektroničku razmjenu dokumenata (EDI): dokumenti se šalju i primaju putem web sučelja koje je dio Omnizon sustava

Uštedite vrijedno vrijeme

Korištenje Portala za dobavljače znatno skraćuje proces naručivanja. Za tvrtke s velikim brojem malih dobavljača, to može značiti nevjerojatno veliku uštedu vremena.

Nabavite modul Portal za dobavljače

Kontaktirajte nas i pogledajmo zajedno kako internetski portal za razmjenu elektroničkih dokumenata s dobavljačima može poboljšati vaše poslovanje.

Redok tim vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja

Ispunite formu i naš stručnjak će vam se javiti unutar 24 sata.

0 + 7 = ?

FAQ

Omnizon Enterprise Connect usluga je namijenjena tvrtkama na višem stupnju informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect uslugu, proces kreiranja i razmjene elektroničkih dokumenta je automatiziran direktnom konekcijom u Omnizon sustav.
Omnizon Web usluga namijenjena je svim onim tvrtkama koje trenutno ne koriste vlastite informacijske sustave, te nisu u mogućnosti koristiti Omnizon Enterprise Connect. Korištenje Omnizon Web usluge ne zahtijeva dodatne prilagodbe te je u potpunosti osigurano kreiranje i razmjena ispravanog elektroničkog dokumenta.

Razmjena elektroničkih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sustavu ili kod nekog drugog EDI pružaoca usluga. Za potpunu referentnu listu svih naših korisnika obratite nam se mailom na [email protected].

Uključivanje novog korisnika u elektroničku razmjenu dokumenata u prosjeku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 tjedna (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmjenjivati elektroničke dokumente, pristup Omnizon sustavu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definirali format i način – spremni ste započeti s testnim razdobljem.

U testnom razdoblju provjerava se ispravnost strukture elektroničkog dokumenta i ispravnost podataka koji su navedeni. U svrhu testiranja potrebno je kreirati elektroničke dokumente na temelju “papirnatih” dokumenata. Provjerom strukture i usporedbom s papirnatim dokumentima potvrđujemo ispravnost elektroničkog dokumenta.

Tehnički preduvjeti ovise o vrsti pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računalo, internet preglednik i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba definirati vrstu konekcije i format elektroničkog dokumenta koji će se koristiti u razmjeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na broj: +385 1 4091 288 ili mailom na [email protected].

Ako partner s kojim želite razmjenjivati elektroničke dokumente koristi GLN u svom poslovnom sustavu, tada ga je potrebno koristiti i u elektroničkoj razmjeni dokumenata.

Globalni lokacijski kod (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture. Globalni lokacijski brojevi mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Primjerice, tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Hrvatska. Ako još nemate GLN kod, molimo obratite se GS1 organizaciji na broj telefona: +385 1 489 50 00 ili na mail: [email protected].

E-arhiva

S nekim stvarima, nema šale! Digitalna arhiva poslovnih dokumenata je usluga koja se temelji na povjerenju i sigurnosti. Baš zbog toga, Omnizon Networks arhiva elektroničkih dokumenata u skladu je s pravnim propisima, a svi naši serveri osigurani su neprobojnim informatičkim zaštitama.

Uslugom je osiguran on-line pristup dokumentima za potrebe pretrage, poreznog nadzora ili revizije. Ako želite dokumente prebaciti u drugu arhivu, ni to nije nemoguće – sve e-dokumente isporučit ćemo na vaš zahtjev.

Prednosti korištenja arhive elektroničkih dokumenata

 • do 75% smanjenja troškova u odnosu na papirnatu arhivu
 • brzi pristup dokumentima
 • jednostavno pretraživanje dokumenata
 • brza i lagana distribucija dokumenata
 • manji i zamjetno jeftiniji arhivski prostor
 • sigurnost dokumenata

Redok tim vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja

Ispunite formu i naš stručnjak će vam se javiti unutar 24 sata.

2 + 2 = ?

FAQ

Svi razmijenjeni e-dokumenti pohranjuju se prema najvišim sigurnosnim standardima u našem data centru određeno vrijeme. Ukoliko je ugovorena usluga e-arhive, mogu se čuvati i duže.

E-račun

Elektronički ili e-račun je dokument generiran u digitalnom obliku, čijom razmjenom osiguravamo jednostavnost primjene kroz poslovne procese između izdavatelja i primatelja e-računa.

Naša procedura izrade i dostave elektroničkog računa u potpunosti je prilagođena zahtjevima „Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.“ (NN, 89/11)

Kod računa u elektroničkom obliku nužno je osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa. Omnizon Networks Extended EDI e-račun ima ugrađenu funkcionalnost digitalnog potpisa i vremenskog žiga. Podržava zakonske formate određenih europskih država kako se isti uvode, te svoj obim formata svakodnevno proširuje temeljem zahtjeva i potreba svojih korisnika.

Omnizon Networks sustav za vas izrađuje i dostavlja elektronički račun i na taj način dodatno olakšava i pojednostavljuje poslovanje. Svakako treba spomenuti i podatak kako obrada e-računa traje 10 puta kraće od obrade papirnatog računa. Prednosti su zaista višestruke.

PREDNOSTI ZA POŠILJATELJA PREDNOSTI ZA PRIMATELJA
Smanjena mogućnost ljudske pogreške. Smanjena mogućnost ljudske pogreške.
Bez troška tiska, kuvertiranja i poštarine. Potpuna automatizacija procesa razmjene računa.
Trenutna isporuka računa. Brža obrada i plaćanje računa.
Obavijest o statusu isporuke računa. Sigurna elektronička arhiva računa.
Brzodostupna elektronička arhiva računa. Direktna komunikacija poslovnih sustava.

Redok tim vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja

Ispunite formu i naš stručnjak će vam se javiti unutar 24 sata.

0 + 3 = ?

Speedox Delivery

Speedox Delivery predstavlja brzo, jednostavno i jeftino rješenje za kontrolirano slanje velike količine dokumenata putem e-maila pod punim nadzorom.

Svakom poslanom dokumentu prati se tijek: U obradi ➜ poslano ➜ isporučeno (kada netko preuzme file). Moguća je potvrda vjerodostojnosti dokumenta primjenom elektroničkog potpisa, a neovlašteni pristup nije moguć.

Ukoliko ne postoji mogućnost razmjene dokumenata automatiziranim elektroničkim putem (EDI), korisnicima je na raspolaganju Speedox Delivery modul koji služi za sigurnu razmjenu dokumenata. Za one koji nisu naši klijenti, Speedox Delivery je posebna usluga, dok je za postojeće klijente ovo samo dodatak na uslugu. Oni mogu vrlo jednostavno preko Omnizon sustava, putem e-maila pristupiti sudionicima koji nisu dio EDI mreže. Unutar svog portala uvijek mogu vidjeti je li dokument preuzet, a to im neće stvoriti velike financijske troškove.

Korištenje Speedox Delivery modula je vrlo jednostavno. U sustavu se napravi upload dokumenta i navede primatelj. Dokument tada postaje dio cloud repozitorija, a primatelju se šalje link na e-mail pomoću kojeg preuzima dokument iz Speedox Delivery sustava. Istovremeno se bilježi svaka radnja s takvim dokumentom, a pošiljatelj ima uvid je li dokument preuzet, otvoren, kada je otvoren i je li preuzet sa sustava. Ukoliko se radi o narudžbenici, ista će moći odmah otići u obradu, a ukoliko je u pitanju financijski dokument može se odmah uputiti u knjigovodstvo. Korištenje Speedox Delivery modula ima velik utjecaj na poslovanje, smanjuje mogućnosti ljudske pogreške u procesu slanja, eliminira mogućnost kašnjenja dostave dokumenta primatelju te smanjuje problem naplate.

Potpisano, zapečaćeno i isporučeno – u sekundi

Sustav slanja dokumenata, The Speedox Document Delivery, pruža potpunu kontrolu nad automatskim slanjem velike količine dokumenata putem poruka e-pošte. U potpunosti zamjenjuje konvencionalni, spori proces dostave dokumentacije i na taj način uklanja ljudske greške, kašnjenja i zaboravljene poruke e-pošte.

Dostava dokumenata prilagođena korisniku

 • Odredite vrijeme dostave
 • Pratite kretanje svog dokumenta
 • Primajte pouzdane obavijesti o stanju dostave
 • Nema više zametnutih poruka e-pošte
 • Nadzirite pristup sustavu

Potpuni nadzor nad procesom slanja dokumenta

Pošiljatelj učitava i šalje dokument do jednog ili do više primatelja. Odmah može vidjeti je li i kad dokument zaprimljen, otvoren i preuzet. Ako primatelj ne preuzme (download) poslani dokument, on se automatski šalje ponovno.

Integracija ERP i EDI sustava

Korisnici sustava za dostavu, Speedox, mogu razmjenjivati dokumente s partnerima i klijentima koji se nalaze i izvan njihove EDI mreže. Dokumenti se šalju putem Omnizon platforme u sustav za korespondenciju e-poštom primatelja, s dodatnom mogućnošću koja će pošiljatelju pokazati, putem funkcionalnosti u Omnizon Portalu, je li primatelj i preuzeo poslani dokument.

Redok tim vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja

Ispunite formu i naš stručnjak će vam se javiti unutar 24 sata.

7 + 0 = ?

FAQ

Omnizon Enterprise Connect usluga je namijenjena tvrtkama na višem stupnju informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect uslugu, proces kreiranja i razmjene elektroničkih dokumenta je automatiziran direktnom konekcijom u Omnizon sustav.
Omnizon Web usluga namijenjena je svim onim tvrtkama koje trenutno ne koriste vlastite informacijske sustave, te nisu u mogućnosti koristiti Omnizon Enterprise Connect. Korištenje Omnizon Web usluge ne zahtijeva dodatne prilagodbe te je u potpunosti osigurano kreiranje i razmjena ispravanog elektroničkog dokumenta.

Razmjena elektroničkih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sustavu ili kod nekog drugog EDI pružaoca usluga. Za potpunu referentnu listu svih naših korisnika obratite nam se mailom na [email protected].

Uključivanje novog korisnika u elektroničku razmjenu dokumenata u prosjeku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 tjedna (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmjenjivati elektroničke dokumente, pristup Omnizon sustavu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definirali format i način – spremni ste započeti s testnim razdobljem.

U testnom razdoblju provjerava se ispravnost strukture elektroničkog dokumenta i ispravnost podataka koji su navedeni. U svrhu testiranja potrebno je kreirati elektroničke dokumente na temelju “papirnatih” dokumenata. Provjerom strukture i usporedbom s papirnatim dokumentima potvrđujemo ispravnost elektroničkog dokumenta.

Tehnički preduvjeti ovise o vrsti pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računalo, internet preglednik i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba definirati vrstu konekcije i format elektroničkog dokumenta koji će se koristiti u razmjeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na broj: +385 1 4091 288 ili mailom na [email protected].

Ako partner s kojim želite razmjenjivati elektroničke dokumente koristi GLN u svom poslovnom sustavu, tada ga je potrebno koristiti i u elektroničkoj razmjeni dokumenata.

Globalni lokacijski kod (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture. Globalni lokacijski brojevi mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Primjerice, tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Hrvatska. Ako još nemate GLN kod, molimo obratite se GS1 organizaciji na broj telefona: +385 1 489 50 00 ili na mail: [email protected].

Web EDI Customer Portal

Web EDI Customer Portal je prirodni nastavak na osnovnu implementaciju EDI-ja u prodaji, odnosno modul koji iniciraju proizvođači ili trgovci (uglavnom veletrgovci ili distributeri) kako bi u potpunosti digitalizirali svoj veleprodajni kanal, te digitalno doprijeli do svih svojih poslovnih kupaca.

Veliki poslovni kupci su u većini slučajeva već digitalizirani te sudjeluju u EDI razmjeni, no to je uglavnom na razini digitalizacije 80% dokumenata i 20% poslovnih kupaca. Digitalizacija preostalih 20% dokumenata, s obzirom da su raspoređeni na 80% poslovnih kupaca predstavlja veliki izazov koji je moguće brzo i jednostavno prevladati korištenjem Web EDI Customer Portala.

Veletrgovci i distributeri svojim poslovnim kupcima, odnosno veleprodajnoj partnerskoj mreži, putem web preglednika stavljaju na raspolaganje katalog proizvoda i usluga sa svim potrebnim informacijama. Osnovne funkcionalnosti slične su web-shopu i uključuju servise koji olakšavaju poslovni proces naručivanja: kataloge proizvoda s razrađenim opisima svojstava proizvoda, cjenike s mogućnošću prilagodbe komercijalnim uvjetima poslovanja prema svakom kupcu, ali i praćenje stanja raspoloživosti proizvoda.

Kupcima je proces naručivanja znatno olakšan budući da se odabirom robe na portalu pokreće proces kreiranja narudžbe i pripreme isporuke. Omnizon Networks Extended EDI sustav cijelo vrijeme vodi brigu da svi sudionici pravovremeno dobiju dokumentaciju koja im je namijenjena. Narudžba (ili bilo koji drugi ugovoreni poslovni dokument) biva direktno učitan u informacijski sustav (ERP) dobavljača čime mu je omogućena potpuna digitalizacija prodajnog kanala.

Sama implementacija je jednostavna te vrlo brzo daje vidljive i mjerljive rezultate.

Povežite se sa svojom mrežom veleprodajnih partnera

Korisnički portal (Web EDI Customer Portal) je modul koji velikim kompanijama omogućuje jednostavnu integraciju korisnika koji nemaju vlastite sustave za elektroničku razmjenu dokumenata. Tako im pružaju pristup do svojih automatiziranih poslovnih procesa. Korisnički portal omogućava distributerima potpunu digitalizaciju veleprodajnih kanala i dohvaćanje svih potencijalnih poslovnih korisnika.

Predstavite svoje proizvode

Veleprodajne tvrtke i distributeri mogu poslovnim korisnicima, primjerice partnerskoj mreži svojih veleprodajnih predstavnika, omogućiti pregled cijelog virtualnog skladišta tako što će im dati pristup katalogu proizvoda i usluga, kroz sučelje standardnog internetskog preglednika.

Prilagodite svoje ponude

Posebno korisna funkcionalnost je mogućnost potpune prilagodbe u izradi ponuda, popisa proizvoda i cjenika – za svakog pojedinog korisnika, neovisno o drugima.

Lako izrađivanje narudžbi

Korisnički portal nudi novim i postojećim korisnicima poznato sučelje: e-trgovinu (webshop). Tu se nalaze katalozi proizvoda, s pojedinostima o svakom od njih te cjenici. E-trgovina korisnicima olakšava pregledavanje i odabir proizvoda te izradu narudžbe.

Budite brzi i nepogrešivi

Cijeli kanal prodaje u potpunosti je digitaliziran – jednom kad korisnik pošalje narudžbu, to će pokrenuti niz događaja. Sustav s informacijama o dobavljačima prima narudžbu, a sustav za obradu narudžbi automatski provjerava zalihe: ako je narudžba provjerena, stvara zapis u knjizi prodaje. Narudžba, zajedno sa svim podacima o dostavi, provodi se nakon toga, a korisniku se usluga naplaćuje slanjem računa putem sustava za izradu računa.

Jednostavan proces s dodanom vrijednošću

Proces smanjuje potrebu za komunikaciju telefonom i porukama e-pošte te ubrzava i pojednostavljuje trgovačke transakcije. Rješenje OMNIZON NETWORKS Extended EDI stalno prati i zapisuje pravodobnu dostavu svakog dokumenta, kod svih povezanih tvrtki.

Podrška za druge vrste dokumenata

Kao dodatak svim uobičajenim dokumentima potrebnima za trgovanje, veleprodajni partneri jednostavno mogu dodati i implementirati funkcionalnosti kao što su praćenje stanja na zalihama ili dokumente s informacijama o trgovanju te tako optimizirati sve svoje poslovne transakcije.

Redok tim vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja

Ispunite formu i naš stručnjak će vam se javiti unutar 24 sata.

2 + 0 = ?

FAQ

Omnizon Enterprise Connect usluga je namijenjena tvrtkama na višem stupnju informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect uslugu, proces kreiranja i razmjene elektroničkih dokumenta je automatiziran direktnom konekcijom u Omnizon sustav.
Omnizon Web usluga namijenjena je svim onim tvrtkama koje trenutno ne koriste vlastite informacijske sustave, te nisu u mogućnosti koristiti Omnizon Enterprise Connect. Korištenje Omnizon Web usluge ne zahtijeva dodatne prilagodbe te je u potpunosti osigurano kreiranje i razmjena ispravanog elektroničkog dokumenta.

Razmjena elektroničkih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sustavu ili kod nekog drugog EDI pružaoca usluga. Za potpunu referentnu listu svih naših korisnika obratite nam se mailom na [email protected].

Uključivanje novog korisnika u elektroničku razmjenu dokumenata u prosjeku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 tjedna (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmjenjivati elektroničke dokumente, pristup Omnizon sustavu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definirali format i način – spremni ste započeti s testnim razdobljem.

U testnom razdoblju provjerava se ispravnost strukture elektroničkog dokumenta i ispravnost podataka koji su navedeni. U svrhu testiranja potrebno je kreirati elektroničke dokumente na temelju “papirnatih” dokumenata. Provjerom strukture i usporedbom s papirnatim dokumentima potvrđujemo ispravnost elektroničkog dokumenta.

Tehnički preduvjeti ovise o vrsti pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računalo, internet preglednik i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba definirati vrstu konekcije i format elektroničkog dokumenta koji će se koristiti u razmjeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na broj: +385 1 4091 288 ili mailom na [email protected].

Ako partner s kojim želite razmjenjivati elektroničke dokumente koristi GLN u svom poslovnom sustavu, tada ga je potrebno koristiti i u elektroničkoj razmjeni dokumenata.

Globalni lokacijski kod (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture. Globalni lokacijski brojevi mogu biti upotrijebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Primjerice, tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Hrvatska. Ako još nemate GLN kod, molimo obratite se GS1 organizaciji na broj telefona: +385 1 489 50 00 ili na mail: [email protected].

Redok je jedan od osnivača EEDIN udruženja, koji okuplja EDI pružatelje usluga iz nekoliko europskih zemalja kako bi povezali lokalne EDI pružatelje usluga i osigurali međunarodnu povezanost istih. Putem mreže EEDIN možemo se povezati s većim europskim trgovcima, veleprodajnim tvrtkama, automobilskom industrijom i drugim velikim partnerima. Svi članovi Udruge EEDIN su profesionalne EDI tvrtke s visokom kvalitetom svojih usluga. Na taj način našim klijentima možemo ponuditi veliku međunarodnu mrežu usporedivu s najvećim svjetskim EDI pružateljima usluga u kombinaciji s našim profesionalnim pristupom i individualnim rješenjima.
Više informacija dostupno je na službenim stranicama udruge eedin.eu

Megatrend Redok d.o.o.
Velika cesta 47
10 020 Zagreb, Croatia
t: +385 1 4091 288
[email protected]

 

Nemoguće je moguće.

© 2023 Omnizon Networks
All rights Reserved.
Cookie policy